Chào mừng bạn đến với Trồng Trọt Công Nghệ Cao

Trồng Trọt Công Nghệ Cao

Giải pháp tưới tiêu thông minh, tiết kiệm năng lượng

Dự án

Các dự án của CTER đã triển khai

THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT

Hình 1: Dây nhỏ giọt quấn quanh gốc Hình 2: Mỗi gốc cây bố trí một dây nhỏ giọt Hình 3: Bầu...

TƯỚI NHỎ GIỌT QUẤN QUANH GỐC CHO CÂY HỒ TIÊU

Hình 1: Tưới nhỏ giọt đang hoạt động Hình 2: Tưới nhỏ giọt đang hoạt động Hình 3: Ống chính và ống...

MÔ HÌNH TƯỚI PHUN MƯA DÍ GỐC CHO CÂY HỒ TIÊU

Hình 1: Dây gắn béc phun mưa dí gốc Hình 2: Mỗi gốc hồ tiêu có 1 dây tưới gắn béc...

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT QUẤN QUANH GỐC CHO CÂY CAM

Hình 1: Toàn cảnh vườn cam Hình 2: Toàn cảnh vườn cam Hình 3: Bộ điểu khiển trung tâm và...