Chào mừng bạn đến với Trồng Trọt Công Nghệ Cao

Trồng Trọt Công Nghệ Cao

Giải pháp tưới tiêu thông minh, tiết kiệm năng lượng

MÔ HÌNH TƯỚI PHUN MƯA DÍ GỐC CHO CÂY HỒ TIÊU

Hình 1: Dây gắn béc phun mưa dí gốc Hình 2: Mỗi gốc hồ tiêu có 1...