Chào mừng bạn đến với Trồng Trọt Công Nghệ Cao

Trồng Trọt Công Nghệ Cao

Giải pháp tưới tiêu thông minh, tiết kiệm năng lượng

THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT

Hình 1: Dây nhỏ giọt quấn quanh gốc Hình 2: Mỗi gốc cây bố trí một dây nhỏ...