Chào mừng bạn đến với Trồng Trọt Công Nghệ Cao

Trồng Trọt Công Nghệ Cao

Giải pháp tưới tiêu thông minh, tiết kiệm năng lượng

Hỗ trợ khách hàng

Chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát tình hình hiện trạng đồng ruộng, nguồn...

Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ khách hàng

Chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát tình hình hiện trạng đồng ruộng, nguồn nước của khu vực canh tác, trên cơ sở đó tư vấn thiết kế hệ thống tưới phù hợp. Dựa trên các loại cây trồng canh tác, chúng tôi sẽ cung cấp các sản phẩm tương thích,tư vấn lịch tưới, lịch bón phân, lịch phun thuốc bảo vệ thực vật phù hợp ứng với từng giai đoạn sinh trưởng của cây, đảm bảo chất lượng và sản lượng.