Chào mừng bạn đến với Trồng Trọt Công Nghệ Cao

Trồng Trọt Công Nghệ Cao

Giải pháp tưới tiêu thông minh, tiết kiệm năng lượng

TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC CHO CÂY CAM

Về thời vụ trồng, tại miền núi phía Bắc, Cam thường được trồng vào mùa xuân (Tháng 2 - 4) hoặc mùa thu. Nhưng tốt...